Hội chợ triển lãm nước ngoài
Hội chợ Thương mại Quốc tế Phúc Kiến Trung Quốc lần thứ 19
Hội chợ Thương mại Quốc tế Phúc Kiến Trung Quốc lần thứ 19

Thời gian: Tháng 5/2017. Địa điểm: Trung tâm Triển lãm quốc tế Hai bờ Hải Hiệp, thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến,...

Hội chợ Foire de Paris 2017
Hội chợ Foire de Paris 2017

Thời gian: Tháng 5/2017. Địa điểm: Trung tâm hội chợ triển lãm Versaille - Paris - Pháp.

Busyness
giaithuong
hxfairs
arti
chapcanhthuonghieu
vietnamtradefairs
busy