Hội chợ triển lãm nước ngoài
Hội chợ Foire de Paris 2017
Hội chợ Foire de Paris 2017

Thời gian: Tháng 5/2017. Địa điểm: Trung tâm hội chợ triển lãm Versaille - Paris - Pháp.

Hội chợ Thương mại Quốc tế Phúc Kiến Trung Quốc lần thứ 19
Hội chợ Thương mại Quốc tế Phúc Kiến Trung Quốc lần thứ 19

Thời gian: Tháng 5/2017. Địa điểm: Trung tâm Triển lãm quốc tế Hai bờ Hải Hiệp, thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến,...

Busyness
giaithuong
hxfairs
arti
chapcanhthuonghieu
vietnamtradefairs
busy