Hội chợ triển lãm nước ngoài
Hội chợ Thương mại Quốc tế Phúc Kiến Trung Quốc lần thứ 19
Hội chợ Thương mại Quốc tế Phúc Kiến Trung Quốc lần thứ 19

Thời gian: Tháng 5/2017. Địa điểm: Trung tâm Triển lãm quốc tế Hai bờ Hải Hiệp, thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến,...

Hội chợ Foire de Paris 2018
Hội chợ Foire de Paris 2018

Thời gian: Từ ngày 27/4 đến ngày 8/5/2018. Địa điểm: Trung tâm hội chợ triển lãm Versaille - Paris - Pháp.

Busyness
giaithuong
hxfairs
arti
chapcanhthuonghieu
vietnamtradefairs
busy