Tin tức
Việt Nam - thị trường dược phẩm giàu tiềm năng

Thị trường dược phẩm Việt Nam có mức tăng trưởng cao nhất Đông Nam Á, khoảng 16% hàng năm. Năm 2013 tổng giá trị tiêu thụ thuốc là 3,3 tỷ USD, dự báo sẽ tăng lên khoảng 10 tỷ USD vào năm 2020.

 << < 4 5 [6]    Trang 6 / 6