Đối tác xúc tiến thương mại toàn cầu
Triển lãm & Sự kiện
Quảng cáo & Truyền thông
Dịch vụ thương mại & MICE

BÁO CÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THÔNG TIN CHUNG

Liên hệ

Cổ đông, nhà đầu tư và các đơn vị, cá nhân cần trao đổi thông tin về công tác Quan hệ cổ đông và nhà đầu tư của VINEXAD xin vui lòng liên hệ:

zalo Phòng Quản trị nhân sự, Tầng 5, Công ty Vinexad, Số 9 Đinh Lễ, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

zalo 0243.8255546 (Ext: 564)

zalo thuydl@vinexad.com.vn

Đối tác