Đối tác xúc tiến thương mại toàn cầu
Triển lãm & Sự kiện
Quảng cáo & Truyền thông
Dịch vụ thương mại & MICE

Tại sao bạn nên CHỌN CHÚNG TÔI?

Vinexad là đơn vị đầu tiên, đi tiên phong và luôn khẳng định vị trí hàng đầu trong ngành Quảng cáo tại Việt Nam với nhiều hình thức, sản phẩm quảng cáo:

QUẢNG CÁO BIỂN TẤM LỚN NGOÀI TRỜI

QUẢNG CÁO BIỂN TẤM LỚN NGOÀI TRỜI tại các trung tâm thành phố và trên các trụ lộ quan trọng trong cả nước

QUẢNG CÁO TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG:

QUẢNG CÁO TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG: Báo chí, Truyền hình, Đài phát thanh

QUẢNG CÁO CÔNG CỘNG:

QUẢNG CÁO CÔNG CỘNG: Quảng cáo trên xe taxi, Nhà chờ xe bus, Xe tải, Hộp đèn trượt

Đối tác